Category Archives for "Upravno pravo"

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

UPRAVNO PRAVO

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.

1 2 3 64