Category Archives for "Upravno pravo"

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

Rešenje Upravnog suda, kojim je odbačen zahtev stranke za odlaganje izvršenja prvostepenog rešenja pre podnošenja tužbe, ne predstavlja pravnosnažnu odluku Upravnog suda iz člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, čije preispitivanje stranka može tražiti pred Vrhovnim kasacionim sudom podnošenjem zahteva za preispitivanje sudske odluke kao vanrednog pravnog sredstva.

Prestanak radnog odnosa državnom – policijskom službeniku po sili zakona

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom – policijskom službeniku po sili zakona

Državnom – policijskom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona ako bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili mu je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest meseci bez obzira na period proveravanja za učinjeno krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova državnog službenika – danom pravnosnažnosti presude.

Odobrenje za prenos i iskopavanje posmrtnih ostataka umrlih

UPRAVNO PRAVO

Odobrenje za prenos i iskopavanje posmrtnih ostataka umrlih

Iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka sahranjenog vrši se na osnovu odobrenja opštinskog nadležnog organa, odnosno opštinskog organa uprave nadležnog za poslove komunalne delatnosti.

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

 

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

Rešenje Upravnog suda, kojim je odbačen zahtev stranke za odlaganje izvršenja prvostepenog rešenja pre podnošenja tužbe, ne predstavlja pravnosnažnu odluku Upravnog suda iz člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, čije preispitivanje stranka može tražiti pred Vrhovnim kasacionim sudom podnošenjem zahteva za preispitivanje sudske odluke kao vanrednog pravnog sredstva.

Odluka o poništaju konkursa za izbor direktora škole

UPRAVNO PRAVO

Odluka o poništaju konkursa za izbor direktora škole

Odluka Upravnog odbora o poništaju konkursa za izbor direktora škole, po svojoj pravnoj prirodi, ne predstavlja upravni akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu.

Povreda na radu u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

UPRAVNO PRAVO

Povreda na radu u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Psihička bol i stres koji je povređeni doživeo prilikom zlostavljanja na radu ne mogu se smatrati povredom na radu u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer se ne radi o povredi prouzrokovanoj neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom i povredi prouzrokovanoj naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjima tela i drugim iznenadnim promenama fiziološkog stanja organizma.

1 2 3 92