Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Zastarelost krivičnog dela nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog dela nedavanje izdržavanja

Krivično delo nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ, je trajno krivično delo, pa se radnjom izvršenja smatra sve vreme dok traje proizvedeno protivpravno stanje, tako da rok zastarelosti počinje teći od momenta kada prestane takvo stanje.

Odavanje službene tajne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odavanje službene tajne

Izvršilac krivičnog dela iz člana 98. stav 1. Zakona o tajnosti podataka je opredeljen rečju ”ko”, koja ima mnogo šire značenje od izvršioca krivičnog dela odavanje službene tajne iz člana 369. stav 1. KZ, koji se isključivo odnosi na službeno lice.

Radnja pomaganja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja pomaganja

Stavljanje na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela teške krađe jeste jedan od alternativno propisanih načina pomaganja drugom optuženom u izvršenju krivičnog dela, ali prilikom konkretizacije radnji optuženog neophodno je navesti koja su to sredstva stavljena na raspolaganje i na koji način od strane drugog optuženog.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. stav 3. u vezi st. 1. i 2. KZ, nije neophodno da je korist ostvarena i da ista bude opredeljena u izreci presude, već je bitan element ovog krivičnog dela namera pribavljanja koristi.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ

Kada je okrivljeni posedovao materijal za koji je znao da je namenjen za proizvodnju opojne droge i to 160 semenki biljke kanabis, a veštačenjem je utvrđeno da je njegova klijavost u procentu od 78,1, pa bez obzira što ne poseduje THC, izvršio je krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Iz zakonskog određenja krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti proizlazi da napad ne mora biti preduzet u nameri sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, ali je potrebno da postoji istovremenost napada ili pretnje, koji se preduzima prema službenom licu kada ono vrši svoju službenu dužnost.

1 2 3 61