Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Za postojanje ugrožavanja spokojstva građana kod krivičnog dela nasilničko ponašanje bitno je da je radnjama okrivljenog bilo ugroženo više građana, a ako se radi samo o jednom određenom konkretnom licu prema kojem je vršeno nasilje onda se ne može raditi o ovom krivičnom delu.

Pronevera i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pronevera i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 94/16) krivično delo pronevera nije dekriminalizovano, nego postoji pravni kontinuitet sa krivičnim delom pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti

Za osnovni oblik krivičnog dela narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti u pomaganju goni se po privatnoj tužbi, pa je za gonjenje ovlašćen privatni tužilac.

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Postoji krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259. stav 1. u vezi člana 251. stav 1. KZ kada lekar pri pružanju lekarske pomoći primeni očigledno nepodoban način lečenja, ili nije primenio odgovarajuće higijenske mere i očigledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta.

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

Kada je okrivljenom kao vozaču oduzeta vozačka dozvola zbog vožnje pod uticajem alkohola na teritoriji Austrije, a potom je podneo zahtev Policijskoj upravi u Čačku za izdavanje duplikata vozačke dozvole jer ju je navodno izgubio, učinio je krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, pa se ne može pozivati na stvarnu zabludu.

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

Kada se vodi postupak za izricanje jedinstvene kazne po više pravnosnažnih presuda, a sa izdržavanjem kazne zatvora po jednoj presudi osuđeni nije započeo jer se isti nalazi na izdržavanju kazne zatvora po drugoj pravnosnažnoj presudi, u tom slučaju zastarelost izvršenja kazne zatvora po prvoj pravnosnažnoj presudi ne teče.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Da li se saobraćajna nezgoda dogodila u naselju je odlučna činjenica jer ima implikacije na dozvoljenu brzinu kretanja vozila kojim je upravljao oštećeni a što je od uticaja i na kretanje vozila kojim je upravljao okrivljeni i njegovu mogućnost da vidi ili ne vidi u vreme izvršenja krivičnog dela da mu se približava vozilo oštećenog, što bi bilo od uticaja na to da li je ili nije okrivljeni mogao bezbedno da se uključi na glavni put.

Nasilje u porodici – prema maloletnoj osobi i mehanizam nastanka povreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici – prema maloletnoj osobi i mehanizam nastanka povreda

Mehanizam nastanka povreda na telu maloletnice osim njenog iskaza može se zasnivati i na iskazu svedoka iz centra za socijalni rad kojima se maloletna oštećena izjasnila o tome da je od oca zadobila povrede i kako je zadobila povrede, a osim toga može se utvrditi i na osnovu nalaza i mišljenja veštaka medicinske struke.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Pod proizvodnjom opojne droge u smislu odredaba KZ, podrazumeva se svaka aktivnost izvršioca ovog krivičnog dela kojom se iz određenog materijala može dobiti supstanca koja ima svojstvo opojne droge.

1 2 3 70