Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Oglašavanje krivim i oslobađanje od kazne kada posledice dela teško pogađaju učinioca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO
Oglašavanje krivim i oslobađanje od kazne kada posledice dela teško pogađaju učinioca

Bez obzira što je u saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovao iz nehata optuženi život izgubilo njegovo dete, on se ipak ne može u potpunosti osloboditi od kazne kod činjenice da je u toj nezgodi život izgubilo još jedno lice a da su teške telesne povrede zadobila još tri lica od kojih su dva maloletna i da je vozač drugog putničkog vozila brzinom kretanja svog vozila doprineo težini nastanka posledice, ali mu se kazna može ublažiti i promeniti način izvršenja kazne.

Neovlašćeno držanje opojnih droga i primena instituta dela malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga i primena instituta dela malog značaja

Kada je okrivljeni kod sebe držao kesicu sa opojnom drogom marihuana, u količini od 0,81 grama, tada je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, pa nema mesta primeni dela malog značaja, s obzirom da je stepen krivice okrivljenog visok, delo je učinio sa direktnim umišljajem.

Oduzimanje maloletnog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oduzimanje maloletnog lica

Kada je pravnosnažnom presudom određeno održavanje ličnih odnosa maloletnog deteta samo sa roditeljem, a ne i sa drugim srodnicima, onda nepredavanje maloletne njenom dedi, ne predstavlja onemogućavanje izvršenja pravnosnažne presude u smislu radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 191. stav 3. KZ.

Proganjanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO
Proganjanje

U radnjama okrivljenog ostvareni su elementi krivičnog dela proganjanje kada je nakon prekida emotivne veze sa oštećenom, istu u dužem periodu neovlašćeno pratio, nastojao da protivno njenoj volji ponovo uspostavi kontakt, usled čega je oštećena zatražila pomoć policije i lekara psihijatra.

Sprečavanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službenih radnji u pokušaju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službenih radnji u pokušaju

U situaciji kada se na naredbu oštećenog: „Stoj, policija“ nije zaustavio već je sa ostalim saučesnicima počeo da beži, pa u momentu kada se okliznuo i pao, kada mu je oštećeni prišao i uhvatio ga jednom rukom za odeću a drugom rukom za levu ruku, optuženi je nanošenjem dva udarca – silom započeo sprečavanje službenog lica u otkrivanju krivičnog dela i hvatanja učinioca krivičnog dela.

Izazivanje opšte opasnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje opšte opasnosti

Krivično delo iz člana 278. stav 5. u vezi stava 1. KZ postoji i kada upotreba opšteopasnog sredstva, odnosno vršenje opšteopasne radnje izazove apstraktnu opasnost ugrožavanja života više ljudi iako konkretna opasnost u određenom slučaju nastupa samo u odnosu na jedno lice.

Kvalifikovan oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje i umišljaj učinioca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kvalifikovan oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje i umišljaj učinioca

Kada je pri izvršenju osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje nekom licu naneta laka telesna povreda, učinilac je izvršio kvalifikovan oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. KZ sa direktnim umišljajem.

1 2 3 107