Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO
Primena blažeg zakona

U situaciji kada je okrivljenom stavljeno na teret da je u periodu od 2018. do marta 2020. „uporno“ pratio oštećenu i na taj način izvršio krivično delo proganjanje prvostepeni sud je bio dužan da utvrdi koji je zakon za okrivljenog blaži, s obzirom na vremenski period izvršenja dela i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji se primenjuje od 1. 12. 2019.

Neovlašćeno držanje opojnih droga – velika količina

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga – velika količina

Za postojanje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2. nije od značaja svrha neovlašćenog držanja supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, već njihova količina, odnosno da je reč o „velikoj količini“, što je faktičko pitanje koje sud procenjuje u svakom konkretnom slučaju.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i oslobađajuća presuda

Za oglašavanje okrivljenog krivim za nastanak saobraćajne nezgode bitno je dokazati da je okrivljeni prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, a u slučaju da se mogućnost izbegavanja saobraćajne nezgode od strane okrivljenog može sagledavati samo u okviru eventualnog doprinosa saobraćajnoj nezgodi, isti ne podleže krivičnoj odgovornosti.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi nije neophodno da je korist ostvarena i da ista bude opredeljena u izreci presude, već je bitan element ovog krivičnog dela namera pribavljanja imovinske koristi.

Neovlašćeno držanje opojnih droga i odnos sa kvalifikovanim oblikom tog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga i odnos sa kvalifikovanim oblikom tog krivičnog dela

Kada su okrivljeni zajedno kupili opojnu drogu marihuanu u količini od 131 gram, da bi je podelili i uživali, a kod njih je nalazom veštaka medicinske struke utvrđen nivo zloupotrebe, a ne zavisnosti od opojnih droga, tada su učinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada je prvostepeni sud dokazima utvrdio da je okrivljeni kod sebe držao kesicu sa opojnom drogom kokain, neto mase 0,07 gr tada je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, pa je nebitna okolnost za postojanje navedenog krivičnog dela, u kojoj meri ta količina opojne droge izaziva psihoaktivna dejstva na organizam okrivljenog.

Učestvovanje u tuči

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Učestvovanje u tuči

Radnja izvršenja krivičnog dela učestvovanje u tuči iz člana 123. Krivičnog zakonika je učestvovanje u tuči u kojoj je neko lice teško telesno povređeno ili lišeno života, a što predstavlja objektivni uslov inkriminacije, koji je neophodan za postojanje ovog krivičnog dela, pri čemu nije nužno da je oštećeno lice i učestvovalo u tuči.

1 2 3 104