Tag Archives for " donošenje presude bez saslušanja okrivljenog "

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o saslušanju osumnjičenog u prisustvu branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o saslušanju osumnjičenog u prisustvu branioca po službenoj dužnosti

Ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku zapisnik o saslušanju osumnjičenog u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, ako pre tog saslušanja osumnjičeni nije pozvan da se izričito izjasni da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će mu ako ne izabere branioca, u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti.

Ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Ponavljanje krivičnog postupka

Kada se u žalbi na prvostepeno rešenje kojim je odbačen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka osporava pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, a to nije bilo navedeno kao razlog u zahtevu, takvi navodi žalbe osuđenog su neosnovani.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je „nagovorilo“ da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.