Tag Archives for " Zakon o javnom redu i miru "

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada su u izreci presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, navedene aktivne radnje okrivljenog preduzete prema službenim licima kojima je otežano izvršenje njihovih službenih radnji, tada je izreka presude jasna i razumljiva.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je saobraćajni policajac pokazao okrivljenom – vozaču vozila da isto zaustavi van kolovoza i preda mu isprave, a koji potom nastavi kretanje, tada okrivljeni nije izvršio krivično delo iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru već se radi o učinjenom prekršaju.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje ovlašćenih službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanja javnog reda i mira

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje ovlašćenih službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanja javnog reda i mira

Suština krivičnog dela iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru je u radnjama okrivljenog kojim se otežava rad ovlašćenih službenih lica u njihovim poslovima održavanja javnog reda i mira, a ne u okolnostima da li je prethodno došlo do uznemirenja građana.

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti iz člana 23. stav 2. u vezi stava 1. Zakona o javnom redu i miru i odnos sa krivičnim delom sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 322. stav 3. u vezi stava 1. KZ.

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada se oštećeni, koji nije bio na dužnosti, u civilnom odelu sa značkom u ruci jasno legitimisao da je pripadnik policije i da zahteva da se tuča ispred kafića prekine, pa ga nakon toga okrivljeni udari rukom i nogom u predelu glave i tela i nanese mu lake telesne povrede tada je učinjen kvalifikovan oblik krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanju javnog reda i mira.