Tag Archives for " ukidanje mere zabrana napuštanja stana "

Odluka o određivanju mere zabrana napuštanja stana

USTAVNO PRAVO

Odluka o određivanju mere zabrana napuštanja stana

Odluka o određivanju mere zabrana napuštanja stana, kao mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka, traje sve do donošenja odluke suda o njenom ukidanju, a rok od tri meseca za ispitivanje opravdanosti daljeg trajanja mere ne znači da je protekom tog roka istekla i mera, jer to nije rok maksimalnog trajanja mere pošto je sud ovlašćen da produži meru zabrane napuštanja stana sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ako za to postoje zakonom propisani uslovi.

Određivanje pritvora zbog nepoštovanja mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora zbog nepoštovanja mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda

Kada je okrivljeni prekršio izrečenu meru zabrane napuštanja Republike Srbije bez odobrenja suda u toku glavnog pretresa, nije se redovno javljao u sud, nije dolazio na glavne pretrese, nije bilo moguće njegovo dovođenje, raspisana je poternica za njim, pa je pravilna odluka prvostepenog suda kada je okrivljenom odredio pritvor.

Spajanje kazne zatvora i kazne “kućni zatvor“

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje kazne zatvora i kazne “kućni zatvor“

Dozvoljeno je spajanje kazne zatvora i kazne zatvora koju okrivljeni po odluci suda treba da izdrži na taj način što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje (tzv. “kućni zatvor“) i izricanje jedinstvene kazne po pravilima za odmeravanje kazne za dela u sticaju, jer su u pitanju istovrsne kazne koje nakon izricanja jedinstvene kazne gube svoju samostalnost.

Ukidanje mere zabrana napuštanja stana i određivanje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ukidanje mere zabrana napuštanja stana i određivanje pritvora

Kada je okrivljeni prilikom prijema i upoznavanja o načinu rada uređaja za lociranje upoznat od strane poverenika sa obavezama i pravima tokom izvršenja mere zabrane napuštanja stana i upozoren na posledice nepoštovanja istih, ali je i pored toga prekršio izrečenu meru zabrane napuštanja stana neopravdanim izlascima pet puta u toku dva dana, pri čemu je negirao te izlaske, iako su izlasci registrovani u operativnom centru, što je potvrđeno i dostavljenom aplikacijom na monitoru za elektronski nadzor u spornim momentima od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, to je pravilno postupio prvostepeni sud kada je ukinuo meru zabrane napuštanja stana koja je određena prema okrivljenom, te istom odredio pritvor.