Tag Archives for " status odgovornog lica "

Zloupotreba položaja odgovornog lica i status odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica i status odgovornog lica

Okrivljeni kao osnivač, trener i lice ovlašćeno za materijalno-finansijsko poslovanje rukometnog kluba ima status odgovornog lica i pojavljuje se kao izvršilac krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica.