Tag Archives for " vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

PREKRŠAJNO I PRESTUPNO PRAVO

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

Krivica je bitno obeležje prekršaja, pa postoji obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke za učinjeni prekršaj.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

USTAVNO PRAVO

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

Za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv pravnog lica i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona nadležan je Prekršajni sud.