Tag Archives for " obraćanje pravobranilaštvu pre podnošenja tužbe "

Obraćanje pravobranilaštvu pre podnošenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Obraćanje pravobranilaštvu pre podnošenja tužbe

Obraćanje nadležnom pravobranilaštvu je od 31. 5. 2015. godine mogućnost a ne obaveza, pa oštećeni može podneti tužbu protiv države koja odgovara za štetu koju pričine njeni organi i bez prethodnog obraćanja pravobranilaštvu radi mirnog rešenja spora.