Tag Archives for " vršenje službene radnje "

Nesavestan rad u službi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavestan rad u službi

Za postojanje radnje krivičnog dela nesavestan rad u službi nije dovoljno obično nesavesno postupanje, ono mora biti očigledno, tj. mora se raditi o višem stepenu nesavesnog postupanja, o grubljoj povredi službene dužnosti, a posledica krivičnog dela ne sastoji se u povredi, već u ugrožavanju, odnosno u mogućnosti nastupanja teže povrede prava drugog i imovinske štete.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Za postojanje obeležja krivičnog dela iz člana 322. stav 3. u vezi stava 1. KZ, dovoljno je da je učinilac sprečio ovlašćena službena lica u preduzimanju bilo koje radnje koja je preduzeta sa ciljem otkrivanja krivičnog dela, a nije nužno da okrivljeni ili pak neko drugo lice bude i oglašen krivim za to delo.