Tag Archives for " zloupotreba ovlašćenja u privredi "

Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Pored poslova upravljanja i nadzora, odnosno rukovodećih pozicija, odgovorno lice može vršiti i druge poslove iz delatnosti pravnog lica, pod kojim pojmom se podrazumevaju sve delatnosti u oblasti privrede, kao i lica kojima je faktički povereno obavljanje pojedinih poslova, što obuhvata kako zaposlene u privrednom društvu, tako i ona lica kojima su povereni pojedini poslovi.

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

Izvršilac krivičnog dela povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ može biti samo lice koje ima određena ovlašćenja da odlučuje o pravima zaposlenih po osnovu rada, odnosno o pravima iz socijalnog osiguranja i mora znati da zaposlenom na osnovu zakona ili drugog opšteg akta pripada određeno pravo, ali mu i pored toga uskraćuje ili ograničava neko pravo, pa subjektivna strana ovog krivičnog dela zahteva postojanje umišljaja.

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

PRIVREDNO PRAVO

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole od nadležnog organa, predstavlja privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom.