Tag Archives for " ometanje službenog lica "

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Bitan elemenat krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti je postojanje uzročne veze između preduzetih radnji okrivljenog prema službenim licima i njihovog otežanog izvršenja službene dužnosti.