Tag Archives for " lišenje slobode "

Lišenje slobode iz političkih i ideoloških razloga

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Lišenje slobode iz političkih i ideoloških razloga

Lice čija se rehabilitacija traži je lišeno slobode iz političkih i ideoloških razloga jer je pomoglo organizaciji “Beli orlovi“ uoči 1. maja 1950. godine na taj način što im je obezbedilo 10 indigo papira za štampanje letaka i rasturilo četiri letka na određenom potezu, u kojima je narod pozivan na uzbunu.

Lišenje slobode na osnovu pravnosnažne sudske presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Lišenje slobode na osnovu pravnosnažne sudske presude

Nije povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i bezbjednost iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1a Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je apelant lišen slobode na osnovu pravnosnažne sudske presude kojom mu je izrečena kazna zatvora.