Tag Archives for " vršenje službene dužnosti "

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Neprihvatljiv je pravni stav prvostepenog suda da je okrivljena učinila krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti samo zato što kod sebe nije posedovala ličnu kartu koju su joj tražili policijski službenici.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Vređanje službenih lica nadležnog organa ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Bitan elemenat krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti je postojanje uzročne veze između preduzetih radnji okrivljenog prema službenim licima i njihovog otežanog izvršenja službene dužnosti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Napad na lovočuvara prilikom vršenja lovočuvarske službe predstavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Kod krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, službenim licem smatra se lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Poslovi održavanja javnog reda i mira koje su obavljali oštećeni – policajci jesu poslovi javne bezbednosti, pa su okrivljeni svojim radnjama izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti kao saizvršioci.