Tag Archives for " ocena iskaza maloletnog svedoka "

Ocena iskaza maloletnog svedoka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ocena iskaza maloletnog svedoka

Kada je maloletni svedok na glavnom pretresu dala iskaz, pa pošto su joj predočene razlike između njenog iskaza datog na glavnom pretresu u odnosu na njen iskaz dat u pripremnom postupku, navela da i sama vidi razliku u iskazima ali da nema objašnjenje šta je tačno mada misli da je tačno ono što je rekla na glavnom pretresu, sud će takav iskaz ceniti u sklopu svih izvedenih dokaza i u odluci dati jasan stav o takvom iskazu – prihvatljivosti odnosno neprihvatljivosti.