Tag Archives for " ometanje ovlašćenog službenog lica "

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada su oštećena lica – policijski službenici pronašli okrivljenog u njegovoj kući sa ciljem da obave određenu službenu radnju, ali im je on kroz prozor kuće pobegao, tada se ne može raditi o izvršenju krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira

Upućivanje uvredljivih reči, psovki i uvreda, pokušaj udaljenja sa lica mesta, opiranje okrivljenog prilikom obavljanja službene radnje provere identiteta od strane ovlašćenih službenih lica predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.