Tag Archives for " svojsto odgovornog lica "

Zloupotreba službenog položaja – svojsto odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja – svojsto odgovornog lica

Krivični zakonik isključuje mogućnost da vlasnik preduzeća samom tom činjenicom bude odgovorno lice, već se odgovornim licem u pravnom licu smatra ono lice koje na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja vrši određene poslove upravljanja, nadzora ili druge poslove iz delatnosti pravnog lica, kao i lice kojem je faktički povereno obavljanje tih poslova.