Tag Archives for " zapisnik o saslušanju osumnjičenog "

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog kao dokaz u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog kao dokaz u krivičnom postupku

Ako osumnjičeni, u prisustvu advokata, pristane da dâ iskaz organu unutrašnjih poslova, zapisnik o saslušanju ne izdvaja se iz spisa i može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.