Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

Izvršilac krivičnog dela povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ može biti samo lice koje ima određena ovlašćenja da odlučuje o pravima zaposlenih po osnovu rada, odnosno o pravima iz socijalnog osiguranja i mora znati da zaposlenom na osnovu zakona ili drugog opšteg akta pripada određeno pravo, ali mu i pored toga uskraćuje ili ograničava neko pravo, pa subjektivna strana ovog krivičnog dela zahteva postojanje umišljaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)