Tag Archives for " nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Neprihvatljiv je pravni stav prvostepenog suda da je okrivljena učinila krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti samo zato što kod sebe nije posedovala ličnu kartu koju su joj tražili policijski službenici.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i krivično delo primanje mita

Da bi se na nesumnjiv način moglo utvrditi da li se u radnjama okrivljenih stiču sva bitna obeležja krivičnog dela primanje mita neophodno je da prvostepeni sud pouzdano utvrdi na kojim službenim poslovima i zadacima su okrivljeni kritičnom prilikom radili i koju službenu radnju koju su morali izvršiti nisu izvršili.

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Pri činjenici da je iz veštačenja utvrđeno da se radi o marihuani, dok iz odbrane okrivljenog pred VJT proizlazi da je u iznajmljenom stanu zasadio opojnu drogu marihuanu, a zatim biljke marihuane visoke više od pola metra izvadio iz improvizovane laboratorije koju je napravio i stavio u tri crna džaka zajedno sa supstratima u saksijama, to je prvostepeni sud pogrešno utvrdio činjenično stanje kada je našao da iz predmetne optužnice i priloženih dokaza proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni samo uzgajao biljke od kojih se dobija opojna droga.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

U situaciji kada maloletni oštećeni nije saslušan i nije se izjasnio ko mu je od više maloletnih izvršilaca krivičnih dela na njegovu štetu naneo i kakve telesne povrede, žalbom branioca maloletnika osnovano se dovodi u pitanje pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja isticanjem da maloletni oštećeni nije označio maloletnike kao učinioce krivičnog dela, što predstavlja i nedostatak jasnih razloga o odlučnim činjenicama.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Činjenično stanje nije potpuno utvrđeno ukoliko prvostepeni sud nije proverio odbranu optuženog da paket sa heroinom koji je pronađen u vozilu nije njegov nego da ga je pre ulaska u njegovo vozilo uneo svedok koji je potom seo na mesto suvozača.