Tag Archives for " zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja "

Prekršaj zbog zloupotrebe prava na pristup informacijama od javnog značaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj zbog zloupotrebe prava na pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotrebi prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.