Tag Archives for " saslušanje "

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je “nagovorilo” da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Saslušanje već osuđenog lica na glavnom pretresu u postupku protiv drugog optuženog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Saslušanje već osuđenog lica na glavnom pretresu u postupku protiv drugog optuženog

Isključena je mogućnost saslušanja već osuđenog lica i njegovog suočenja sa optuženim prema kome je postupak u toku.