Tag Archives for " naknada štete u vezi sa objavljivanjem informacija "

Naknada štete u vezi sa objavljivanjem informacija

MEDIJSKO PRAVO

Naknada štete u vezi sa objavljivanjem informacija

U konkretnom slučaju tužena je na svom internet profilu – fejsbuku na dostupan i nezaštićeni način napisala i objavila inkriminisane reči, kojima je povredila čast i ugled tužioca, pa je ovo spor za naknadu štete u vezi sa objavljivanjem informacija, koji rešava Viši sud u Beogradu za teritoriju cele Srbije.