Tag Archives for " nezakoniti postupak suda "

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

U situaciji kada nije moguće pribaviti ispravu u originalu, nije isključena mogućnost upotrebe fotokopije isprave, a da li fotokopija isprave predstavlja nezakonit dokaz faktičko je pitanje u svakom konkretnom slučaju, i zavisi od toga da li postoji sumnja u njenu verodostojnost.

Pretres stana i drugih prostorija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pretres stana i drugih prostorija

Javni tužilac ili ovlašćeno službeno lice policije izuzetno, i bez naredbe suda, može da uđe u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka da preduzme pretresanje stana i drugih prostorija ili lica koja se tu zateknu, uz saglasnost držaoca stana i druge prostorije.

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.