Tag Archives for " sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje "

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

To što DNK tragovi jednog od okrivljenih nisu pronađeni na kesi sa opojnom drogom ne znači da nije postojao prethodni dogovor između okrivljenih da zajedno učestvuju u izvršenju krivičnog dela jer je taj okrivljeni upravljao vozilom u koje je drugi okrivljeni uneo kesu sa opojnom drogom i sakrio je ispod papučice gasa, a potom sedeo na mestu suvozača znajući za postojanje opojne droge i u nameri da istu radi prodaje prenese.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Bitan elemenat osnovnog oblika krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje je “pretnja da će se neposredno upotrebiti sila”, pa se takav oblik pretnje koja nije obična već kvalifikatorna pretnja, mora činjenično opisati u izreci osuđujuće presude.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Kada okrivljeni pokuša da spreči policijske službenike u vršenju službene radnje koju su preduzimali u okviru svojih ovlašćenja pri obavljanju dužnosti otkrivanja krivičnog dela i hvatanja učinioca krivičnog dela je zakonsko obeležje težeg oblika krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Za postojanje krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje dovoljno je da se okrivljeni suprotstavio oštećenom u izvršenju službene radnje preduzete u okviru službenih ovlašćenja.