Tag Archives for " obaveze poslodavca u vezi sa isplatama zarade i drugih primanja "

Obaveze poslodavca sledbenika za obaveze prethodnog poslodavca po osnovu radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Obaveze poslodavca sledbenika za obaveze prethodnog poslodavca po osnovu radnog odnosa

Ustavnopravno je neprihvatljivo stanovište Vrhovnog kasacionog suda da je, u slučaju statusne promene poslodavca, zaključenjem aneksa ugovora o radu poslodavac sledbenik automatski preuzeo i sve obaveze prethodnog poslodavca po osnovu radnog odnosa koje su nastale pre izvršene statusne promene, uključujući i neisplaćenu uvećanu zaradu po osnovu smenskog rada.

Zarada po osnovu smenskog rada

RADNO PRAVO

Zarada po osnovu smenskog rada

Kada je ugovorom o radu ugovoreno da se kroz osnovnu zaradu vrednuje i smenski rad, onda zaposleni ne može posebno potraživati uvećanu zaradu po tom osnovu, jer je smenski rad vrednovan u njegovoj osnovnoj zaradi.