Tag Archives for " izgubljena zarada "

Naknada štete zbog izgubljene zarade usled gubitka ili smanjenja radne sposobnosti, prouzrokovane telesnom povredom

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog izgubljene zarade usled gubitka ili smanjenja radne sposobnosti, prouzrokovane telesnom povredom

Oštećeni koji u vreme telesne povrede još nije počeo da privređuje, pravo na naknadu štete za gubitak, umanjenje dohotka u budućnosti usled gubitka ili smanjenja radne sposobnosti, prouzrokovane telesnom povredom, može po pravilu ostvariti tek u vreme kada bi, prema posebnim i drugim okolnostima slučaja, počeo sticati dohodak, a zastarelost potraživanja naknade štete ne počinje teći pre nego što nastupi to vreme.

Zarada po osnovu smenskog rada

RADNO PRAVO

Zarada po osnovu smenskog rada

Kada je ugovorom o radu ugovoreno da se kroz osnovnu zaradu vrednuje i smenski rad, onda zaposleni ne može posebno potraživati uvećanu zaradu po tom osnovu, jer je smenski rad vrednovan u njegovoj osnovnoj zaradi.

Pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade zbog umanjene radne sposobnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

 

Pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade zbog umanjene radne sposobnosti

Zbog umanjene radne sposobnosti zaposleni ima pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade od dana nastanka štete, kao i buduće štete, a osnov za visinu štete utvrđuje se prema prosječnoj visini zarade za stručnu spremu za koju je zaposleni osposobljen.

Naknada štete u vidu izgubljene zarade u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Naknada štete u vidu izgubljene zarade u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Prilikom utvrđivanja visine štete u vidu izgubljene zarade u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, osnov za obračun visine štete ne mogu biti zarade uporednih radnika, već samo zarade koje bi tužilac primio u spornom periodu, umanjene za iznose penzija koje je primio u istom periodu.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.