Tag Archives for " naknada zarade "

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad
Za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguranik mora da ima staž osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida ili četiri mjeseca sa prekidima u poslednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja tog prava.

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, a visina sredstava koja se refundiraju zavisi od dužine radnog odnosa koji je zaposleni neprekidno ostvario kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju.