Tag Archives for " naknada zarade "

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

USTAVNO PRAVO

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

Kada je poslodavac zaposlenom, sa kojim nije zaključio ugovor o radu, isplaćivao zaradu, u obavezi je da isplati i ostala primanja koja je dužan da obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade (uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, doprinose za obavezno socijalno osiguranje na isplaćenu zaradu i td), jer propust poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad i isplatom osnovne zarade u svemu je upodobljen radnom odnosu.

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

 

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža ima se obračunavati isključivo na osnovnu zaradu, odnosno zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu ili odgovarajući iznos naknade zarade.

Umanjenje naknade umesto vraćanja na rad

 

UDK: 331.106.44(497.11)
COBISS.SR-ID 35452169

UMANJENJE NAKNADE UMESTO VRAĆANJA NA RAD
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Nezakonit raskid radnofunkcionalne veze ima za posledicu slovom zakona različite vidove restitucije. Njihov sadržaj je prilog relativizaciji prava na uspostavljanje nezakonito prekinutog radnog odnosa. Oni se nalaze po pravilu u odnosu alternativnosti osim vraćanja na rad i naknade štete po osnovu izgubljene zarade. Njihova upotreba je rezultat dispozicije zaposlenog osim ex lege izuzetaka. Naknada umesto vraćanja na rad je supstitutivnog karaktera i ostvaruje se na zahtev zaposlenog odnosno po prigovoru poslodavca. Njena vrednost umanjuje se za vrednost ostvarenog prihoda po osnovu rada. Ova redukcija propisana je i u slučaju naknade štete po osnovu izgubljene zarade ali se umanjenje može izvršiti po nekom od osnova, a ne kumulativno.

Ključne reči: nezakonit osnov prestanka radnog odnosa, relativizacija prava na uspostavljanje radnog odnosa, naknada štete zbog izgubljene zarade, naknada zarade, umanjenje naknade.

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, a visina sredstava koja se refundiraju zavisi od dužine radnog odnosa koji je zaposleni neprekidno ostvario kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju.

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta kad poslodavac nije u stanju da je isplati

RADNO PRAVO

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta kad poslodavac nije u stanju da je isplati

Opština koja je donela rešenje kojim je podnosiocu zahteva priznala pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, dužna je da tu obavezu ispuni i u situaciji kada poslodavac to nije u mogućnosti da učini, a ne samo onda kada je on to učinio i traži refundiranje naknade.