Tag Archives for " obračun i isplata osnovne zarade za obavljanje sindikalne funkcije "

Utvrđivanje osnovne zarade za obavljanje sindikalne funkcije

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje osnovne zarade za obavljanje sindikalne funkcije

Opštim aktom poslodavca ne može se utvrđivati osnovna zarada, tj. element za obračun i isplatu osnovne zarade, za obavljanje sindikalne funkcije, bez obzira na to da li je u pitanju funkcija u reprezentativnom sindikatu ili onom koji nema svojstvo reprezentativnosti.