Tag Archives for " novčano potraživanje profesionalnog vojnika "

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Nadležnost za spor o novčanom potraživanju profesionalnog vojnika

RADNO PRAVO

Nadležnost za spor o novčanom potraživanju profesionalnog vojnika

Potraživanje profesionalnog vojnika za isplatu naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor prema Republici Srbiji (Ministarstvo odbrane), ne spada u sudsku nadležnost već u nadležnost organa državne uprave za poslove odbrane.