Tag Archives for " novčano potraživanje profesionalnog vojnika "

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Nadležnost za spor o novčanom potraživanju profesionalnog vojnika

RADNO PRAVO

Nadležnost za spor o novčanom potraživanju profesionalnog vojnika

Potraživanje profesionalnog vojnika za isplatu naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor prema Republici Srbiji (Ministarstvo odbrane), ne spada u sudsku nadležnost već u nadležnost organa državne uprave za poslove odbrane.