Tag Archives for " potraživanje iz radnog odnosa "

Aktivno legitimisana stranka u radnom sporu

PROCESNO PRAVO

Aktivno legitimisana stranka u radnom sporu

Kada je predmet tužbenog zahteva novčano potraživanje iz radnog odnosa, kao što je isplata iznosa na ime poklončestitke za Novu godinu za mal. dete, za ovo potraživanje može biti aktivno legitimisan samo otac mal. deteta, jer je on u radnom odnosu kod tužene i jedino on može biti nosilac prava iz radnog odnosa, a ne i njegovo maloletno dete.