Tag Archives for " određivanje novčanog potraživanja "

Privremena mera za određivanje novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za određivanje novčanog potraživanja

Kada su tužioci u parnici radi naknade štete učinili dokazima verovatnim postojanje njihovog potraživanja prema tuženicima, tada ima mesta usvajanju privremene mere tužilaca u vidu zabrane otuđenja nepokretnosti tuženih.