Tag Archives for " uvećana zarada zbog smenskog rada "

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

Pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika je pravo zaposlenog koje nije uslovljeno prethodnim donošenjem odluke poslodavca da će se raditi prekovremeno ili u dane državnih i vjerskih praznika.

Pravo na uvećanu zaradu zbog smenskog rada

RADNO PRAVO

Pravo na uvećanu zaradu zbog smenskog rada

Zaposleni koji menja drugog radnika na istom radnom mestu u skladu sa utvrđenim obrascem, uključujući rotiranje, koje može biti neprekidno ili sa prekidima u različito vreme tokom određenog perioda dana i noći, rad vrši u smenama pa ima pravo na uvećanu zaradu zbog smenskog rada.