Tag Archives for " zarada "

Uvećanje zarade za rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za rad u dane državnih i vjerskih praznika
Zarada zaposlenog uvećava se po času najmanje 150% za rad u dane državnih i vjerskih praznika.

Zarada zaposlenog koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zarada zaposlenog koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta
Zaposlenom koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta, a ne radnog mjesta na koje je raspoređen, pripada zarada prema obavljenom radu, a ne prema rješenju o rasporedu.

Umanjenje zarade

RADNO PRAVO

Umanjenje zarade

Poslodavac ne može zaposlenom neosnovano umanjivati zaradu po osnovu “kažnjavanja i neostvarenja zarade“, bez donošenja obrazloženog pisanog rešenja sa poukom o pravnom leku.

Naplata novčanog potraživanja od zaposlenog obustavljanjem od njegove zarade

RADNO PRAVO

Naplata novčanog potraživanja od zaposlenog obustavljanjem od njegove zarade

Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog.

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

USTAVNO PRAVO

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

Kada je poslodavac zaposlenom, sa kojim nije zaključio ugovor o radu, isplaćivao zaradu, u obavezi je da isplati i ostala primanja koja je dužan da obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade (uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, doprinose za obavezno socijalno osiguranje na isplaćenu zaradu i td), jer propust poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad i isplatom osnovne zarade u svemu je upodobljen radnom odnosu.

1 2 3 5