Tag Archives for " zarada "

Pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade zbog umanjene radne sposobnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

 

Pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade zbog umanjene radne sposobnosti

Zbog umanjene radne sposobnosti zaposleni ima pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade od dana nastanka štete, kao i buduće štete, a osnov za visinu štete utvrđuje se prema prosječnoj visini zarade za stručnu spremu za koju je zaposleni osposobljen.

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

 

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža ima se obračunavati isključivo na osnovnu zaradu, odnosno zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu ili odgovarajući iznos naknade zarade.

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

Pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika je pravo zaposlenog koje nije uslovljeno prethodnim donošenjem odluke poslodavca da će se raditi prekovremeno ili u dane državnih i vjerskih praznika.