Tag Archives for " zastarelost potraživanja "

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

Kada dužnik, koji pri delimičnoj uplati potraživanja za utrošenu električnu energiju u kome je sadržan i deo zastarelog potraživanja, ne naznači koju obavezu je uplatio, računa se da je platio dug po redosledu dospeća za ispunjenje.

Zastarelost potraživanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja stečenog bez osnova

Datum kada je deo imovine prešao u imovinu drugog lica bez osnova, predstavlja datum dospeća zahteva za vraćanje stečenog bez osnova i od tog datuma teče rok u kome oštećeno lice može sudskim putem zahtevati povraćaj onoga što je iz njegove imovine bez pravnog osnova prešlo u imovinu drugog lica, a to je istovremeno i datum od kada se računa desetogodišnji rok zastarelosti potraživanja stečenog bez osnova.

Zastarelost potraživanja naknade za eksproprisane, odnosno izuzete nepokretnosti

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade za eksproprisane, odnosno izuzete nepokretnosti

Raniji, kao ni sada važeći Zakon o eksproprijaciji, nisu propisali prekluzivne rokove za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu za eksproprisane, odnosno izuzete nepokretnosti, a opšti rok zastarelosti potraživanja od deset godina može se primeniti samo ako je potraživanje naknade utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa.

Zastarelost potraživanja po osnovu neosnovanog obogaćenja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja po osnovu neosnovanog obogaćenja

Kada su predmet spora neisplaćene naknade dela troškova za stanovanje, tada se radi o potraživanju tužioca po osnovu neosnovanog obogaćenja, koje zastareva za deset godina, ako zakonom nije određen neki drugi rok zastarelosti.

Zastara potraživanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zastara potraživanja

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odbili apelantičin tužbeni zahtjev usvojivši prigovor zastare potraživanja, pri čemu su utvrdili i da apelantica, bez obzira na zastaru potraživanja, ponuđenim dokazima nije dokazala ni osnov ni visinu tužbenog zahtjeva za što su data argumentovana obrazloženja koja korespondiraju s odredbama materijalnog i procesnog prava, koje su redovni sudovi imali u vidu prilikom odlučivanja.

Zastarelost potraživanja neisplaćivanih iznosa penzije

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja neisplaćivanih iznosa penzije

Penzije jesu povremena potraživanja i njihova neisplata u pripadajućim iznosima predstavlja nezakonit rad nadležnog organa, te oštećeni ima pravo da naknadu štete traži sudskim putem, u subjektivnom roku od tri godine, odnosno u objektivnom roku od pet godina.

Privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete

OBLIGACIONO PRAVO

Privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete

Da bi se primenio privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete iz člana 377. ZOO, potrebno je da je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i da je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.