Tag Archives for " kolektivni ugovor "

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

 

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža

Uvećanje zarade po osnovu dužine radnog staža ima se obračunavati isključivo na osnovnu zaradu, odnosno zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu ili odgovarajući iznos naknade zarade.

Obaveza isplate jubilarne nagrade

RADNO PRAVO

Obaveza isplate jubilarne nagrade

Isplata jubilarne nagrade zaposlenom je obaveza poslodavca, pa se on te obaveze ne može osloboditi s pozivom na okolnost da u svom opštem aktu nije utvrdio njenu visinu.