Tag Archives for " uvećanje zarade "

Pravo na uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada

UDK: 349.232:331.232
331.232″3752″

PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran. Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno a zaposleni ne može da radi duže od 12 časova dnevno uključujući i prekovremeni rad. Za prekovremeni rad zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu najmanje 26% od osnovice. U praksi je veoma izražen problem zloupotrebe prekovremenog rada. Od zaposlenog se očekuje da radi prekovremeno a takav rad se ne priznaje kao prekovremeni rad i ne plaća se.
U radu je obrađen prekovremeni rad, pojam, istorijat, uporednopravna rešenja, kao i primena važećih propisa. Autor posebno ukazuje na nepreciznost zakonskih rešenja i potrebu menjanja Zakona o radu ali i sudske prakse radi zaštite zaposlenih.

Ključne reči: radno vreme, prekovremeni rad, uvećanje zarade.

Uvećanje zarade za rad u smenama

RADNO PRAVO

Uvećanje zarade za rad u smenama

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu i to za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice, prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice i rad u dane državnih i verskih praznika najmanje 110% od osnovice.

Da li se pri određivanju uvećane zarade po osnovu minulog rada može odrediti veći procenat uvećanja za duži period od onog koji je određen članom 108. stav 1. Zakona o radu?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li se pri određivanju uvećane zarade po osnovu minulog rada može odrediti veći procenat uvećanja za duži period od onog koji je određen članom 108. stav 1. Zakona o radu?