Tag Archives for " smenski rad "

Pravo na uvećanu zaradu za rad u smenama

RADNO PRAVO

Pravo na uvećanu zaradu za rad u smenama

Poslodavac je ovlašćen da svojim opštim aktom, rad u smenama vrednuje kao element za utvrđivanje osnovne zarade, a kada je takvo vrednovanje izostalo, poslodavac je dužan da zaposlenom za obavljene časove smenskog rada isplati uvećanu zaradu u visini zakonom propisanog minimuma od 26% osnovne zarade.

Pravo zaposlenih na uvećanu zaradu po osnovu smenskog rada

RADNO PRAVO

Pravo zaposlenih na uvećanu zaradu po osnovu smenskog rada

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu najmanje 26% od osnovne zarade za rad u smenama ako taj rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade i pravo na uvećanje od još 26% od osnovne zarade za smenski rad noću (treća smena od 22 do šest časova).