Tag Archives for " naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora "

Pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu i to za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora.