Tag Archives for " promena elemenata za utvrđivanje osnovne zarade "

Aneks ugovora o radu za promenu elemenata za utvrđivanje osnovne zarade

RADNO PRAVO

Aneks ugovora o radu za promenu elemenata za utvrđivanje osnovne zarade

Poslodavac može da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada, između ostalog, i radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, ali ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži stvarne razloge koji su izazvali potrebu promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade.