Tag Archives for " suđenje u razumnom roku "

Sprovođenje izvršenja pred javnim izvršiteljem

USTAVNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja pred javnim izvršiteljem

Faza sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem smatra se sastavnim delom izvršnog postupka i trajanje postupka pred javnim izvršiteljem može biti obuhvaćeno pravnim sredstvima iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Pri odlučivanju o povredi prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ispituje da li su i u kojoj meri složenost pravnih pitanja i činjeničnog stanja u konkretnom postupku, ponašanje podnosioca ustavne žalbe, postupanje upravnih organa, odnosno sudova koji vode postupak, kao i značaj istaknutog prava za podnosioca ustavne žalbe, uticali na trajanje postupka.

Sporovi male vrijednosti

Sporovi male vrijednosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, te kada nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu pozitivnopravnih propisa. Osim toga, Ustavni sud zaključuje da u okolnostima konkretnog slučaja ne postoji kršenje apelantovog prava na „suđenje u razumnom roku“, kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u periodu od pet godina i nešto više od 11 mjeseci donijeli tri meritorne i jednu procesnu odluku, kao i kada je apelant u određenom dijelu doprinio dužini trajanja predmetnog postupka.

Suđenje u razumnom roku i naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Suđenje u razumnom roku i naknada nematerijalne štete

Kada je stečajni postupak, u kome je učestvovala i tužilja, trajao osam godina, a nije se radilo o naročito složenom postupku, tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Pravo na „suđenje u razumnom roku“

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na „suđenje u razumnom roku“

Postoji kršenje prava na „suđenje u razumnom roku“ kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je predmetni vanparnični postupak trajao 21 godinu i 10 mjesci, iako se radi o postupku koji se po izričitim zakonskim odredbama smatra hitnim, te da taj postupak nije okončan u roku koji se može smatrati razumnim.

Pravo na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na suđenje u razumnom roku

Pojam razumne dužine trajanja sudskog postupka relativna je kategorija koja zavisi od niza činilaca, a, pre svega od složenosti činjeničnih i pravnih pitanja u konkretnom predmetu, ponašanja stranke u postupku, postupanja nadležnih sudova i prirode zahteva, odnosno značaja raspravljanog prava za stranke u postupku.

1 2 3 5