Tag Archives for " suđenje u razumnom roku "

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i svakog učesnika vanparničnog postupka, pa svaki učesnik vanparničnog postupka čiji je prigovor radi ubrzanja postupka usvojen ima pravo na novčano obeštećenje, koje je sud dužan da dosudi u okviru propisanog minimuma i maksimuma novčanog obeštećenja iz člana 30. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Odgovornost Republike Srbije za štetu nastalu zbog neizvršenja sudskih odluka

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost Republike Srbije za štetu nastalu zbog neizvršenja sudskih odluka

Republika Srbija odgovara za materijalnu štetu nastalu zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka.

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

Zaštita zajemčenog prava na suđenje u razumnom roku u kome sprovođenje izvršenja još uvek traje, ne može zavisiti od toga da li izvršenje sprovodi sud ili ga, umesto suda, a u ime države, sprovodi javni izvršitelj.

Odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku

Postupanje i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku, zbog nemogućnosti naplate potraživanja iz radnog odnosa po osnovu pravnosnažne i izvršne presude osnovnog suda, prema dužniku nad kojim je vođen stečajni postupak u predmetu Privrednog suda, a sada se vodi nad stečajnom masom stečajnog dužnika, nadležan je Privredni apelacioni sud.

Pravo na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

Zaštita zajemčenog prava na suđenje u razumnom roku u kome sprovođenje izvršenja još uvek traje, ne može zavisiti od toga da li izvršenje sprovodi sud ili ga, umesto suda, a u ime države, sprovodi javni izvršitelj.

1 2 3 7