Tag Archives for " tužba za naknadu štete "

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

STVARNO PRAVO

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničeno je samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili optužba odbijena, a ako je povodom žalbe rešavao Apelacioni sud – od dana prijema odluke Apelacionog suda.

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.

Upravni akt kao uslov za podnošenje tužbe za naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Upravni akt kao uslov za podnošenje tužbe za naknadu štete

Postojanje posebnog rešenja tuženog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kojim je tužiocu kao korisniku vojne penzije priznato pravo na vanredno usklađivanje penzije za utuženi period, nije uslov da tužilac u parničnom postupku podnese tužbu protiv Fonda radi naknade štete zbog toga što tuženi nije izvršio isplatu penzija u skladu sa zakonom.