Tag Archives for " naknada troškova ishrane u toku rada i pravo na regres za godišnji odmor "

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada mora biti određena linearno za sve zaposlene, odnosno ovi troškovi moraju biti isplaćeni svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Visina naknade za ishranu u toku rada i naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora mora biti određena u istom nominalnom iznosu za sve zaposlene, bez obzira na njihovu stručnu spremu, radno mesto i koeficijent za obračun i isplatu plate.

Pravo na naknadu troškova ishrane u toku rada i pravo na regres za godišnji odmor

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova ishrane u toku rada i pravo na regres za godišnji odmor

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način, kao i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.