Tag Archives for " visina otpremnine pri odlasku u penziju "

Kako se odnose autonomni propisi o većoj visini otpremnine pri odlasku u penziju, prema odredbi člana 119. Zakona o radu koja tu visinu limitira iznosom od “najmanje u visini dve prosečne zarade“?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kako se odnose autonomni propisi o većoj visini otpremnine pri odlasku u penziju, prema odredbi člana 119. Zakona o radu koja tu visinu limitira iznosom od “najmanje u visini dve prosečne zarade“?