Tag Archives for " novčano potraživanje iz radnog odnosa "

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

 

PARNIČNI POSTUPAK – STVARNA NADLEŽNOST

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

Kada se tužbeni zahtev odnosi na novčano potraživanje iz radnog odnosa, dozvoljenost revizije se ocenjuje na osnovu člana 403. stav 3. ZPP, prema kome revizija nije dozvoljena ukoliko vrednost predmeta spora pobijenog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe.

Naplata novčanog potraživanja od zaposlenog obustavljanjem od njegove zarade

RADNO PRAVO

Naplata novčanog potraživanja od zaposlenog obustavljanjem od njegove zarade

Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog.