Tag Archives for " nenovčano potraživanje "

Privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja

Kada je utvrđeno da je tužilac neovlašćeno koristio el. energiju, prethodno oštetivši plombu na električnom brojilu, da mu je obustavljena isporuka el. energije, nema uslova za usvajanje privremene mere koja se odnosi na radnju tuženika u vidu priključenja tužioca na elektrosistem jer nije učinio verovatnim svoje potraživanje shodno članu 449. stav 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

PROCESNO PRAVO

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

U sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos, za dozvoljenost revizije merodavna je vrednost predmeta spora koju je tužilac označio u tužbi.

Obaveza plaćanja sudskih penala

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudskih penala

Obaveza plaćanja sudskih penala prestaje kada poverilac podnese predlog za izvršenje izvršne isprave kojom je utvrđena nenovčana obaveza dužnika.

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

Na nenovčano potraživanje ne može se tražiti niti priznavati zatezna kamata zbog neblagovremenog ispunjenja, niti se može tražiti šteta kroz kamatu na novčana sredstva, već samo naknada štete koja se mora i dokazati.