Tag Archives for " umanjenje ugovorene zarade "

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

Prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu pravom.

Umanjenje ugovorene zarade

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Umanjenje ugovorene zarade

Poslodavac ne može zaposlenom umanjivati ugovorenu zaradu, ako prije umanjenja zarade nije ponudio izmjenu ugovorenih uslova rada u pogledu utvrđivanja zarade, koja se dostavlja u pisanom obliku i sadrži razloge za ponudu, rok u kojem zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.