Tag Archives for " minuli rad kao osnov za utvrđivanje uvećane zarade "

Kakva je sudbina odredbe kolektivnog ugovora o minulom radu kao osnovu za utvrđivanje uvećane zarade, posle stupanja na snagu novela Zakona o radu iz 2014. godine koji minuli rad vrednuje za aktuelnog poslodavca, poslodavca prethodnika i sa licima povezanim sa aktuelnim poslodavcem?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kakva je sudbina odredbe kolektivnog ugovora o minulom radu kao osnovu za utvrđivanje uvećane zarade, posle stupanja na snagu novela Zakona o radu iz 2014. godine koji minuli rad vrednuje za aktuelnog poslodavca, poslodavca prethodnika i sa licima povezanim sa aktuelnim poslodavcem?