Tag Archives for " isplata neisplaćenih zarada "

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

Odredba člana 186. Zakona o radu, kojom je utvrđena obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa, je imperativnog karaktera i ne može biti predmet sporazumevanja između poslodavca i zaposlenog u smislu da se zaposleni može odreći prava na isplatu neisplaćene zarade i drugih primanja koja je ostvario do dana prestanka radnog odnosa.