Tag Archives for " zatezna kamata na neisplaćenu zaradu "

Pravo na zateznu kamatu na neisplaćenu zaradu

USTAVNO PRAVO

Pravo na zateznu kamatu na neisplaćenu zaradu

U situaciji kada kod poslodavca nema poremećaja u poslovanju, njegove odluke o tome kada će zaposlenima biti isplaćene zarade ne mogu imati uticaja na dospelost tih potraživanja, pa kako se zarada zaposlenima isplaćuje najmanje jedanput mesečno, ta potraživanja dospevaju svakog narednog meseca, od kada zaposleni ima pravo i da potražuje zakonsku zateznu kamatu.