Prinudna naplata odobrenog zajma od zarade zaposlenog

RADNO PRAVO

Prinudna naplata odobrenog zajma od zarade zaposlenog

Iznos odobrenog zajma poslodavac može, uz pristanak zaposlenog, odbiti samo od njegove zarade, ali ne i od otpremnine, čak ni u slučaju da se zaposleni sa tim saglasio.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)